Properties Slider

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,400,000,000vnđ
 • 143 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,050,000,000vnđ
 • 108 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Tại Ấp Cây Thông Trong,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,150,000,000vnđ
 • 100 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Bến Tràm Thuộc Dự Án Thuận Phú 2, Ấp Bến Tràm,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang

Cửa Dương, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,370,000,000vnđ
 • 120 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Khu Villa The Hill, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,250,000,000vnđ
 • 142 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Cây Thông Ngoài, Ấp Búng Gội,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 550,000,000vnđ
 • 110 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực Nối Dài, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 880,000,000vnđ
 • 180 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 920,000,000vnđ
 • 123 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Chu Văn An, Xã Cửa Dương,TT.Dương Đông,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

 • 12,500,000,000vnđ
 • 104,4 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Nhà mặt phố, Nhà riêng
3 năm trước
Chi tiết

Full Width

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,400,000,000vnđ
 • 143 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,050,000,000vnđ
 • 108 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Tại Ấp Cây Thông Trong,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,150,000,000vnđ
 • 100 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Bến Tràm Thuộc Dự Án Thuận Phú 2, Ấp Bến Tràm,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang

Cửa Dương, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,370,000,000vnđ
 • 120 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Khu Villa The Hill, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 1,250,000,000vnđ
 • 142 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Cây Thông Ngoài, Ấp Búng Gội,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 550,000,000vnđ
 • 110 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực Nối Dài, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 880,000,000vnđ
 • 180 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Đất Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

Ấp Khu Tượng, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
 • 920,000,000vnđ
 • 123 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Đất, Đất nền dự án
3 năm trước
Chi tiết

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Chu Văn An, Xã Cửa Dương,TT.Dương Đông,Tp.Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang.

 • 12,500,000,000vnđ
 • 104,4 m2
 • Các loại hình bất động sản khác, Nhà mặt phố, Nhà riêng
3 năm trước
Chi tiết

So sánh các bảng liệt kê

So sánh