Properties Slider

Chính Chủ Cần Bán Đất Lớn Tại Xã Mỹ Lạc,Huyện Thủ Thừa,Tỉnh Long An.

Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam
 • 3,500,000,000vnđ
 • 1920 m2
 • Đất, Đất
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền Đường Trần Văn Kiểu,Phường 10,Quận 6,TpHCM.

Đường Trần Văn Kiểu, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 7,000,000,000vnđ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 67 m2
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền Chợ Hồ Trọng Quý,Cư Xá Phú Lâm D,Phường 10,Quận 6,TpHCM.

Đ. Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10 (Quận 6), Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 11,000,000,000vnđ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 62 m2
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền Cư Xá Phú Lâm D,Phường 10,Quận 6,TpHCM.

Đ. Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10 (Quận 6), Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 8,400,000,000vnđ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 4
 • 222
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền 309 Lãnh Bình Thăng,Phường 8,Quận 11,TpHCM.

309 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18,800,000,000vnđ
 • Giường: 8
 • Bồn tắm: 8
 • 256
 • Nhà mặt phố
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Hẻm 628 Hậu Giang,Phường 12,Quận 6,TpHCM.

Hẻm 628 Hậu Giang, phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 3,800,000,000vnđ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • 84 m2
2 tháng trước
Chi tiết

Bán Nhà Góc Mặt Tiền Kinh Doanh Liền Kề Hẽm 8M Đường Phạm Văn Chí,Phường7,Quận 6, TpHCM.

Đường Phạm Văn Chí, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 5,500,000,000vnđ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • 64 m2
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Cần Bán Nhà Hẻm Đường Tân Hoà Đông,Phường Bình Trị Đông,Quận Bình Tân,TpHCM.

 • 7,000,000,000vnđ
 • Giường: 6
 • Bồn tắm: 6
 • 84 m2
 • Nhà riêng, Nhà riêng
5 tháng trước
Chi tiết

Cần Bán Nhà Hẻm Đường Tân Hoá,Phường 14,Quận 6,TpHCM.

 • 3,900,000,000vnđ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 40 m2
 • Nhà riêng, Nhà riêng, Nhà riêng
5 tháng trước
Chi tiết

Full Width

Chính Chủ Cần Bán Đất Lớn Tại Xã Mỹ Lạc,Huyện Thủ Thừa,Tỉnh Long An.

Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam
 • 3,500,000,000vnđ
 • 1920 m2
 • Đất, Đất
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền Đường Trần Văn Kiểu,Phường 10,Quận 6,TpHCM.

Đường Trần Văn Kiểu, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 7,000,000,000vnđ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 67 m2
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền Chợ Hồ Trọng Quý,Cư Xá Phú Lâm D,Phường 10,Quận 6,TpHCM.

Đ. Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10 (Quận 6), Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 11,000,000,000vnđ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 62 m2
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền Cư Xá Phú Lâm D,Phường 10,Quận 6,TpHCM.

Đ. Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10 (Quận 6), Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 8,400,000,000vnđ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 4
 • 222
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Tiền 309 Lãnh Bình Thăng,Phường 8,Quận 11,TpHCM.

309 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18,800,000,000vnđ
 • Giường: 8
 • Bồn tắm: 8
 • 256
 • Nhà mặt phố
2 tháng trước
Chi tiết

Chính Chủ Bán Nhà Hẻm 628 Hậu Giang,Phường 12,Quận 6,TpHCM.

Hẻm 628 Hậu Giang, phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 3,800,000,000vnđ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • 84 m2
2 tháng trước
Chi tiết

Bán Nhà Góc Mặt Tiền Kinh Doanh Liền Kề Hẽm 8M Đường Phạm Văn Chí,Phường7,Quận 6, TpHCM.

Đường Phạm Văn Chí, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 5,500,000,000vnđ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • 64 m2
 • Nhà mặt phố, Nhà riêng
2 tháng trước
Chi tiết

Cần Bán Nhà Hẻm Đường Tân Hoà Đông,Phường Bình Trị Đông,Quận Bình Tân,TpHCM.

 • 7,000,000,000vnđ
 • Giường: 6
 • Bồn tắm: 6
 • 84 m2
 • Nhà riêng, Nhà riêng
5 tháng trước
Chi tiết

Cần Bán Nhà Hẻm Đường Tân Hoá,Phường 14,Quận 6,TpHCM.

 • 3,900,000,000vnđ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 40 m2
 • Nhà riêng, Nhà riêng, Nhà riêng
5 tháng trước
Chi tiết

So sánh các bảng liệt kê

So sánh